Grudzień 05 2020 19:27:45
Czas UTC
Nawigacja
Suchedniów Team
SQ7BQO - Paweł
SP7VUG - Robert
SQ7PH - Magda
SP7CMS - Jacek
SP7EWD - Jerzy
SP7GHD - Bogusław
SP7VUN - Wiesław
SP7WQZ - Zdzisław
SQ7BQL - Tomek
SQ7TBA-Alojzy ex.SP7CEZ
SP8DXZ-Tadeusz ex.SP7DXZ

SP9DYA-Marek ex.SP7DYA

SQ7ECV - Robert-nieaktywny
SP7VTW-Janusz-nieaktywny
SP7WQD-Janusz-nieaktywny
SQ7FPS - Tomek-silent key
SQ7ECU - Zbyszek-silent key
SQ7LQF - Mirek-silent key
SQ7KI - Andrzej-silent key
SQ7BQJ-Jacek-silent key
SP7JSK-Krzysztof-silent key
SP7OMD - Marek-silent key
Ślady userów strony na: aprs.tomul.net
- ost. 12 godzin
SQ7BQO/m
SP7VUG/m
SQ5DCP/m
SQ7BCZ/m
SQ7DUF/m
SP7PA/m-ex.SQ7WPA/m
IP
IP'
Visitor Globe
Świat Radio Grudzień 2020


Wspieramy

Rotator Bannerów
Anteny i akcesoria telekomunikacyjne
Jesienne spotkanie OT51
Newsy
Zapraszamy serdecznie (cz?onkw i nie cz?onkw) na jesienne spotkanie Staropolskiego Oddzia?u Terenowego PZK (OT-51), ktre odb?dzie si?
16 pa?dziernika 2010 r. o godzinie 10.00 (pierwszy termin) i 10.30 (drugi termin), w o?rodku nauczycielskim (Centrum Edukacyjne)
w Wlce Milanowskiej k. Nowej S?upi.


Wi?cej informacji o spotkaniu www.ot51.pl
IV Spotkanie Kozienice - 06.11.2010
Newsy
Koledzy z Kozienic i nie tylko, zapraszaj? krtkofalowcw na IV Spotkanie Lokalne, ktre odb?dzie si? na terenie Krlewskich ?rde? w Puszczy Kozienickiej w dniu 06.11.2010 od godziny 11:00.
Wszystkich uczestnikw spotkania prosimy w tym roku koniecznie o wype?nienie formularza, ktry znajduje si? tu-> formularz
Tradycyjnie gwarantujemy kie?baski i ciep?o ogniska, a trunki i napoje jak zwykle uczestnicy przywo?? we w?asnym zakresie.
W miejscu spotkania wystawiony zosta? obiekt w systemie APRS nadaj?cy drog? radiow? koordynaty.
Na cz?stotliwo?ci 145.550 b?dzie pracowa?a stacja naprowadzaj?ca mobile.
W Kozienicach dost?pna jest rwnie? stacja echolink dzia?aj?ca na cz?stotliwo?ci 434.000 CTCSS 118.8

?rd?o oraz wi?cej informacji o spotkaniu i trasie dojazdu na www.echolink.pl
Druga wyprawa klubu SP7POS i Sp-ki do 9A
Newsy
Do dnia 10.10.2010r. mo?na obserwowa? na APRS pod tym linkiem poczynania trzech dzielnych za?g bior?cych udzia? w drugiej ju? wyprawie ?eglarsko-krtkofalarskiej zorganizowanej przez klub SP7POS.
Wi?cej szczeg?w znajdziecie na stronach SP7POS i OT51. Propagacj? z wd Adriatyku na kierunku SP obiecywali sprawdza? codziennie ;).
Koledzy uczestnicz?cy w wyprawie licz? na du?y pileup. ?yczymy im tego pileup-u ale prosimy ich te? i o to, aby znale?li jeszcze cho? troch? czasu na ?eglug? i wypoczynek.
O wra?eniach "na gor?co" z wyprawy opowiedz? zapewne najwcze?niej przy okazji zjazdu OT51 w dniu 16.10.2010r w Wlce Milanowskiej.

QSL via SP7POS i OT51
SN1LO - 285 lat I LO w Kielcach
Newsy
Do ko?ca wrze?nia z okazji 285-lecia powstania

I Liceum Oglnokszta?c?cego im. Stefana ?eromskiego w Kielcach pracuje stacja okoliczno?ciowa SN1LO.

Jutro planowana jest aktywno?? z budynku I LO g?wnie na falach krtkich. B?dziemy te? s?ucha? na przemienniku SR7KE..

QSL via SP7PIA OT15
Spotkanie Staropolskiego Oddzia?u Terenowego OT-51 17.04.2010 r.
W dniu 17.04.2010 roku odby? si? w Nowej S?upi wiosenny zjazd Staropolskiego Oddzia?u Terenowego PZK. Nasze spotkanie u?wietni? swoj? obecno?ci? Prezes PZK - Piotr SP2JMR, ktry zabieraj?c g?os przypomnia? histori? polskiego krtkofalarstwa, wspomnia? o wsp?czesnych problemach naszego ruchu, a tak?e przekaza? zebranym optymistyczn? informacj? - po okresie zastoju i modzie odchodzenia od cz?onkostwa w PZK w ostatnich latach co roku systematycznie powi?ksza si? liczba oddzia?w terenowych i przybywa cz?onkw zwi?zku. Trend ten wg Piotra SP2JMR zosta? oceniony pozytywnie nie tylko jako sukces jego, jako prezesa zwi?zku ale g?wnie jako sukces nas wszystkich.
Piotr SP2JMR wr?czy? licencj? nas?uchow? naszej najm?odszej SWL. Wojciech SQ7MHN - skarbnik oddzia?u OT51 - przekaza? sprawozdanie ze swojej dzia?alno?ci za ostatni okres. Pawe? SP7SP a po nim pisz?cy te s?owa poinformowali zebranych o budowie i pracy przemiennikw 2m i 70cm b?d?cych pod opiek? cz?onkw OT51.
Pawe? SP7LFT omwi? akcj? Staropolskich Dni Aktywno?ci, wr?czy? certyfikaty SDA2010 obecnym na spotkaniu stacjom spe?niaj?cym warunki regulaminu, podsumowa? obecn? edycj? i zapowiedzia? powtrzenie akcji dyplomowej w przysz?ym roku. Wr?czone zosta?y te? Certyfikaty dla najaktywniejszych stacji tegorocznej edycji.

O godzinie 12.00 obecni na spotkaniu minut? ciszy uczcili pami?? wszystkich ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smole?skiem w dniu 10.04.2010 r, w ktrej to zgin?li ?mierci? nag?? i niespodziewan? Prezydent RP Lech Kaczy?ski z ma??onk? Mari?, wszyscy pasa?erowie i cz?onkowie za?ogi samolotu PLF101. Cze?? Ich pami?ci!

Galeria ze spotkania.
Na pro?by wielu kolegw przypominamy link do zdj?cia grupowego ze spotkania za?o?ycielskiego Staropolskiego Oddzia?u Terenowego - w wi?kszej rozdzielczo?ci, ktrego autorem jest Mariusz SQ7BCH.
Kliknij tu aby pobra? zdj?cie w jako?ci dobrej lub kliknij tu aby pobra? w najwi?kszej dost?pnej jako?ci
(Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym linku, wybierz "zapisz jako" i zapisz na dysku swojego komputera)
Przetłumacz stronę

Nasze położenie geograficzne
51°3′ 45″ N 20°52′ 30″ E

PGA:SQ05-loc:KO01KB

                 
Logowanie
Znak Krótkofalarski

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 30
· Najnowszy użytkownik: HF7ST
Mapa burzowa Polski
Mapa burzowa Polski
Losowa fotografia
Ostatnie artykuły
· Gdy skrzynka antenow...
· Z archiwum SP7GHD
· Pingwinek jest nam p...
· Prosty schemat gener...
· Jak poprawnie zamont...
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· SR7NWK - co dalej?
· Przemiennik lokalny
· Jak? macie pr?dko?? ...
· dawno temu
· Powitanie i pytanie
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Najnowsze video
Propagacja
Current Solar Activity:
Solar X-Rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status

© by N3KL.org

Propagation Monitor:
2m Aurora:
Status
2m Sporadic-E in EU:
Status
2m Sporadic-E in NA:
Status

© by GoodDX.net

Tropo Europa
Solar-Terrestrial Data
Wygenerowano w sekund: 0.10 - 33 zapytań MySQL 2,326,828 unikalne wizyty