Październik 25 2021 22:51:26
Nawigacja
Suchedniów Team
SQ7BQO - Paweł
SP7VUG - Robert
SQ7PH - Magda
SP7CMS - Jacek
SP7EWD - Jerzy
SP7GHD - Bogusław
SP7VUN - Wiesław
SP7WQZ - Zdzisław
SQ7BQL - Tomek
SQ7TBA-Alojzy ex.SP7CEZ
SP8DXZ-Tadeusz ex.SP7DXZ

SP9DYA-Marek ex.SP7DYA

SQ7ECV - Robert-nieaktywny
SP7VTW-Janusz-nieaktywny
SP7WQD-Janusz-nieaktywny
SQ7FPS - Tomek-silent key
SQ7ECU - Zbyszek-silent key
SQ7LQF - Mirek-silent key
SQ7KI - Andrzej-silent key
SQ7BQJ-Jacek-silent key
SP7JSK-Krzysztof-silent key
SP7OMD - Marek-silent key
Ślady userów strony na: aprs.tomul.net
- ost. 12 godzin
SQ7BQO/m
SP7VUG/m
SQ5DCP/m
SQ7BCZ/m
SQ7DUF/m
SP7PA/m-ex.SQ7WPA/m
Ostatnie artykuły
· Gdy skrzynka antenow...
· Z archiwum SP7GHD
· Pingwinek jest nam p...
· Prosty schemat gener...
· Jak poprawnie zamont...
IP
IP'
Świat Radio Marzec 2021


Wspieramy

Rotator Bannerów
Przemiennik SR5RA
PW-SAT

PW-SAT to pierwszy polski satelita studencki, i pierwszy satelita w ogle! Zasta? zaprojektowany i zbudowany przez studentw Politechniki Warszawskiej we wsp?pracy z Centrum Bada? Naukowych PAN. Satelita zostanie wystrzelony w kosmos pod koniec stycznia lub na pocz?tku lutego 2012 roku. Jako satelita typu CUBE-SAT, ma on wymiary 10 cm x 10 cm i wa?y tylko 1 kg. B?dzie nadawa? na radioamatorskich cz?stotliwo?ciach (144 i 432 MHz). Dzi? natomiast proponujemy zabaw? dla dzieci i doros?ych. Polega ona na samodzielnym sklejeniu wg szablonu modelu PW-SAT. Da to wyobra?enie o tym niezwyk?ym urz?dzeniu, ktre ju? niebawem wystrzelone zostanie w kosmos. Stowarzyszenie Suchacz TAKA Wie? dysponuje takim szablonem w formacie PDF. Mo?na go samodzielnie wydrukowa? na grubszym papierze (kartonie) i w bardzo prosty sposb sklei?. Plik szablonu ma wielko?? 426 KB. Je?li kto? jest zainteresowany otrzymaniem go prosz? o bezpo?redni kontakt z redakcj? naszego portalu: msj@post.pl Po otrzymaniu zlecenia wysy?ki pliku zainteresowanych poinformujemy o dalszych szczeg?ach projektu.

?rd?o: www.suchacz.eu.
Wi?cej informacji na temat PW-SAT na stronie www.pw-sat.pl

PS. Ja ju? swj model zbudowa?em oraz dyplom otrzyma?em SQ7BQO Dyplom.
?yczenia noworoczne 2011

?yczymy wam, aby wszystkie plany, nawet te wydaj?ce si? abstrakcyjne, uda?o si? zrealizowa?.
Szcz??cia - dzi?ki ktremu te zamierzenia b?d? realne.
Zdrowia, ktre pomo?e w ich realizacji.
Pieni?dzy - bez ktrych, nawet te najwybitniejsze s? niczym.
I przyjaci?, z ktrymi te sukcesy b?dzie mo?na dzieli?.

Suchedniw Team

Impreza kolejkowo - radiowa w Starachowicach
W sobot? 27.08.2011 planowana jest impreza na trasie Starachowice Wsch. W?sk. - Lipie.
Wyjazd oko?o 13:00, powrt ok. 17:00 (dla skomunikowa? z poci?gami).
Sk?ad Lyd1 + brankard (+ ew. klasa w przypadku wi?kszej ilo?ci ch?tnych). Planowane fotostopy.
Zg?oszenia na adres: kontakt@skw.orgEN57.pl (wiadomo, co zrobi? z pewnym ezt).
Koszt uczestnictwa: 15 z?. Prosz? te? o propozycje fotostopw. Po?o?enie sk?adu b?dzie mo?na obserwowa? na tej stronie.
Oczywi?cie zapraszam z radiostacj? - b?dzie mo?na popracowa? z Lipia (niestety nie mamy pr?du).

Vy 73!
Andrzej SP7MOA
P.S. Sezonowe niedzielne przejazdy z I?zy i Starachowice ca?y czas aktualne.
IX Spotkanie Krtkofalowcw na Jasnej Grze - 2011
Ekipa w sk?adzie Mirek SQ7LQF, Jacek SP7CMS i Zdzis?aw SP7WQZ reprezentowa?a Suchedniw na

IX Oglnopolskiej Pielgrzymce Krtkofalowcw na Jasn? Gr?.

Spotkanie kolejny ju? raz by?o bardzo udane. Pogoda dopisa?a - wi?c i grono Krtkofalowcw zjawi?o si? t?umnie. By?a okazja do spotkania na ?ywo z kolegami znanymi do tej pory tylko z g?osu. By?a wsplna modlitwa, by? wsplny posi?ek, by?y wsplne rozmowy by?a tez okazja do grupowego zdj?cia pielgrzymw.
Swoimi zdj?ciami ze spotkania podzieli? si? Jacek SP7CMS, za co mu bardzo dzi?kujemy.
Pozdrawiamy przy okazji wszystkich tegorocznych uczestnikw spotkania w Cz?stochowie, ktrych organizatorem by? Klub SP9KAJ.
Wykus 2011

SN0AK - WYKUS 2011

W dniach 02.06.2011 - 05.06.2011r, ze ?rodka lasu w Grach ?wi?tokrzyskich zacznie nadawa? okoliczno?ciowa stacja SN0AK. Staraniem klubu SP7PFD i przy wsparciu klubu SP7POS stacja b?dzie aktywna na pasmach KF - UKF. QTH stacji zwi?zane jest z miejscem, gdzie w czasie ostatniej wojny by?o zgrupowanie Ponurego. Aktywno?? SN0AK wi??e si? te? z corocznym zjazdem w tym miejscu kombatantw Armii Krajowej. Organizatorzy zapraszaj? wszystkich ch?tnych do odwiedzenia (ewentualnie pracy ) na stacji okoliczno?ciowej lub do ??czno?ci z SN0AK.


Po?o?enie geograficzne SN0AK: 51.00.90N, 20.58.24E (QTH Loc. KO01la)
Przetłumacz stronę

Nasze położenie geograficzne
51°3′ 45″ N 20°52′ 30″ E

PGA:SQ05-loc:KO01KB

                 
Logowanie
Znak Krótkofalarski

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 30
· Najnowszy użytkownik: HF7ST
Mapa burzowa Polski
Mapa burzowa Polski
Losowa fotografia
Najnowsze video
Propagacja
Current Solar Activity:
Solar X-Rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status

© by N3KL.org

Propagation Monitor:
2m Aurora:
Status
2m Sporadic-E in EU:
Status
2m Sporadic-E in NA:
Status

© by GoodDX.net

Tropo Europa
Solar-Terrestrial Data
Wygenerowano w sekund: 0.14 - 30 zapytań MySQL 2,655,097 unikalne wizyty