Październik 25 2021 21:14:48
Nawigacja
Suchedniów Team
SQ7BQO - Paweł
SP7VUG - Robert
SQ7PH - Magda
SP7CMS - Jacek
SP7EWD - Jerzy
SP7GHD - Bogusław
SP7VUN - Wiesław
SP7WQZ - Zdzisław
SQ7BQL - Tomek
SQ7TBA-Alojzy ex.SP7CEZ
SP8DXZ-Tadeusz ex.SP7DXZ

SP9DYA-Marek ex.SP7DYA

SQ7ECV - Robert-nieaktywny
SP7VTW-Janusz-nieaktywny
SP7WQD-Janusz-nieaktywny
SQ7FPS - Tomek-silent key
SQ7ECU - Zbyszek-silent key
SQ7LQF - Mirek-silent key
SQ7KI - Andrzej-silent key
SQ7BQJ-Jacek-silent key
SP7JSK-Krzysztof-silent key
SP7OMD - Marek-silent key
Ślady userów strony na: aprs.tomul.net
- ost. 12 godzin
SQ7BQO/m
SP7VUG/m
SQ5DCP/m
SQ7BCZ/m
SQ7DUF/m
SP7PA/m-ex.SQ7WPA/m
Ostatnie artykuły
· Gdy skrzynka antenow...
· Z archiwum SP7GHD
· Pingwinek jest nam p...
· Prosty schemat gener...
· Jak poprawnie zamont...
IP
IP'
Świat Radio Marzec 2021


Wspieramy

Rotator Bannerów
Przemiennik SR5RK
Download
Użyj filtrów po prawej, aby zawęzić zakres poszukiwań. Kategoria:

Przeszukaj download:

Nazwa Data Autor Wersja Pobrań Komentarzy Ocen
Dokumenty-Wnioski
Wniosek o wydanie/wymianę nowego świadectwa operatora urządzeń radiowych 12.02.16 sq7bqo -- 423 0 --
Wniosek o wydanie/wymianę nowego świadectwa operatora urządzeń radiowych Wniosek o wydanie/wymianę nowego świadectwa operatora urządzeń radiowych.
Instrukcja - Uzyskanie nowego pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. 12.02.16 sq7bqo -- 333 0 --
Instrukcja - Uzyskanie nowego pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Uzyskanie nowego pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Wniosek RA-I 12.02.16 sq7bqo -- 394 0 --
Wniosek RA-I Wniosek RA-I-W1
Wniosek RA-I, RA-K, RK-B 12.02.16 sq7bqo -- 420 0 --
Wniosek RA-I, RA-K, RK-B Wnioski do ubiegania si? o pozwolenie radiowe odpowiednio na stacj? indywidualn?, klubow? i stacj? bezobs?ugow?.
Hamradio bazy danych
Baza znaków do Saiga Contest 17.07.16 sq7bqo -- 333 0 --
Baza znaków do Saiga Contest Baza znaków do SaigaContest przesłana przez Andrzeja SP6OWA.
Hamradio i Instrukcje
Band-Plan UKF 30.12.07 -- 633 0 --
Band-Plan UKF
Band-Plan KF 30.12.07 -- 622 0 --
Band-Plan KF
Manual do YAESU FT-26 27.06.08 -- 645 0 --
Manual do YAESU FT-26 Manual do FT-26
Manual do TM-D710-English 29.06.08 -- 594 0 --
Manual do TM-D710-English TM-D710E jest zaawansowanym radiotelefonem b?d?cym wy?szym modelem od TM-V71. Posiada on wsparcie dla systemu ECHOLINK oraz wszystkie funkcje TM-V71, a ponadto wyposa?ony jest we wbudowany modem TNC 1200/9600bps oraz obs?ug? systemu APRS.
Manual_eng Yaesu VX-170 16.08.09 -- 578 0 --
Manual_eng Yaesu VX-170 VHF FM TRANSCEIVER VX-170 OPERATING MANUAL
Manual_PL Kenwood TS 520se 25.08.09 Polska 598 0 --
Manual_PL Kenwood TS 520se Instrukcja powsta?a w klubie SP4PSU przy Zespole Szk? Nr 5 w Suwa?kach,
w ramach prac dyplomowych w technikum elektronicznym.
Opiekun klubu Rysiek <b>SP4LXB</b>

Wielkie dzi?ki dla SP5XHN za podes?anie!!!
YAESU VX-7R 06.02.16 sq7bqo English 311 0 --
YAESU VX-7R 50/144/430 MHz
TRIPLE-BAND HEAVY DUTY
SUBMERSIBLE TRANSCEIVER
OPERATING MANUAL
YAESU FT-817 manual PL 06.02.16 sq7bqo Polska 530 0 --
YAESU FT-817 manual PL FT-817ND to ma?y przeno?ny wielozakresowy transceiver pracuj?cy w pasmach amatorskich MF/HF/VHF/UHF. Zapewnia pokrycie pasm 160-10 m w??czaj?c pasmo 60m (wersja USA) plus pasma 6m, 2m, 70cm, FT-817ND umo?liwia prace w trybach SSB, CW, AM, FM i cyfrowych.
YAESU FT-857 manual PL 06.02.16 sq7bqo Polska 898 0 --
YAESU FT-857 manual PL FT-857D jest wytrzyma?ym, nowoczesnym mobilowym (przewo?nym) transceiverem z amatorskimi zakresami MF/HF/VHF/UHF.
ICOM 746pro_instrukcja_pl 15.02.16 sq7bqo -- 402 0 --
ICOM 746pro_instrukcja_pl ICOM 746pro_instrukcja_pl
FT7800 Instrukcja_obsługi 19.02.16 sq7bqo -- 358 0 --
FT7800 Instrukcja_obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI TRANSCEIVERA YAESU FT-7800 /wolne tłumaczenie SQ9EDZ/
IC-E2820 Instrukcja obsługi_PL 19.02.16 sq7bqo -- 671 0 --
IC-E2820 Instrukcja obsługi_PL Dwupasmowy TRANSCEIVER FM IC-E2820
IC-E880 Instrukcja obsługi_pl 19.02.16 sq7bqo -- 1858 0 --
IC-E880 Instrukcja obsługi_pl Instrukcja obsługi do Icoma E880 (IC-E880)
Tłumaczenie �ICOM POLSKA�, Sopot 2009
Linux i Hamradio
gmfsk 04.12.06 Pakiet RPM 622 0 --
gmfsk
qsstv 04.12.06 Pakiet RPM 592 0 --
qsstv
xlog 04.12.06 Pakiet RPM 667 0 --
xlog
Opracowania Krzysztofa OE1KDA
Poradnik D-STAR - Tom 1 16.08.09 -- 791 0 --
Poradnik D-STAR - Tom 1 Poradnik D-STAR przygotowany przez Krzysztofa OE1KDA Tom 1.
Instrukcja do programu D-RATS - Tom 2 30.12.11 -- 759 0 --
Instrukcja do programu D-RATS - Tom 2 Instrukcja do programu D-RATS w opracowaniu Krzysztof D?browski OE1KDA.
APRS i D-PRS - Tom 8 04.01.12 -- 733 0 --
APRS i D-PRS - Tom 8 APRS i D-PRS Krzysztof D?browski OE1KDA
Lacznosci cyfrowe na falach krotkich Tom 5 04.01.12 -- 898 0 --
Lacznosci cyfrowe na falach krotkich Tom 5 ??czno?ci cyfrowe na falach krtkich (tom1)
??czno?ci cyfrowe na falach krtkich - Tom 6 04.01.12 -- 917 0 --
??czno?ci cyfrowe na falach krtkich - Tom 6 ??czno?ci cyfrowe na falach krtkich (tom 2)
Packet Radio - Tom 7 04.01.12 -- 757 0 --
Packet Radio - Tom 7 System Packet-Radio jest oparty o protok? AX.25 b?d?cy przystosowan? do potrzeb krtkofalarskich wersj? profesjonalnego protok?u X.25.
Technika s?abych sygna?w (23) tom 1 - wydanie 1 04.01.12 -- 828 0 --
Technika s?abych sygna?w (23) tom 1 - wydanie 1 Jedn? z interesuj?cych dziedzin eksperymentw amatorskich jest komunikacja radiowa przy wykorzystaniu stosunkowo s?abych sygna?w cz?sto le??cych poni?ej poziomu szumw i zak?ce?.
Technika s?abych sygna?w (23) tom 1 - wydanie 2 04.01.12 -- 759 0 --
Technika s?abych sygna?w (23) tom 1 - wydanie 2 W tomie 1 autor przedstawi? oglny przegl?d emisji najcz??ciej stosowanych w ??czno?ciach opartych na s?abych sygna?ach. Poj?cie s?abych sygna?w jest oglnie rzecz bior?c poj?ciem wzgl?dnym.
WSPR - instrukcja do programu 06.01.12 -- 1484 0 --
WSPR - instrukcja do programu Skrt WSPR pochodzi od pe?nej angielskiej nazwy programu Weak Signal Propagation Reporter czyli Obserwator propagacji s?abych sygna?w.
Instrukcja do programu WSJT w wersjach 7 i 9 06.01.12 -- 1003 0 --
Instrukcja do programu WSJT w wersjach 7 i 9 Program WSJT s?u?y do prowadzenia ??czno?ci w pasmach UKF za po?rednictwem odbi? od smug meteorytw (MS), odbi? od powierzchni Ksi??yca (EME) oraz za po?rednictwem rozproszenia troposferycznego.
Instrukcja do programu MultiPSK w wersji 4.17 06.01.12 -- 1324 0 --
Instrukcja do programu MultiPSK w wersji 4.17 Instrukcja do programu MultiPSK w wersji 4.17 autorstwa Patricka Lindeckera F6CTE
(f6cte@free.fr, http://f6cte.free.fr)
FLDIGI Instrukcja do wersji 3.11 z dnia 6 kwietnia 2009 r. 06.01.12 -- 856 0 --
FLDIGI Instrukcja do wersji 3.11 z dnia 6 kwietnia 2009 r. Niniejszy program nie mg?by powsta? bez wysi?ku wielu programistw, ktrzy wnie?li swj
wk?ad pracy na rzecz u?ytkownikw. Korzysta on z biblioteki Fast Light Tool Kit
(www.fltk.org) umo?liwiaj?cej opracowywanie szybkich graficznych powierzchni obs?ugi
FT-950 Radiostacja na pasma KF i 6 m Instrukcja obs?ugi 06.01.12 -- 703 0 --
FT-950 Radiostacja na pasma KF i 6 m Instrukcja obs?ugi FT-950 zalicza si? do elitarnych urz?dze? zapewniaj?cych wyj?tkowe parametry zarwno nadawcze jak i odbiorcze. Zosta?a ona zaprojektowana z my?l? o sprostaniu trudnym sytuacjom, niezale?nie od tego czy b?d? to zawody, praca DX-owa czy emisje cyfrowe.
Instrukcja do oprogramowania przeka?nika APRS Digined 06.01.12 -- 863 0 --
Instrukcja do oprogramowania przeka?nika APRS  Digined Digi_Ned jest oprogramowaniem przeka?nika cyfrowego APRS. Jego parametry konfiguracyjne s? zawarte w pliku digined.ini, ktry b?dzie dok?adniej przedstawiony w dalszym ci?gu instrukcji.
NWT7 instrukcja monta?u analizatora obwodw 06.01.12 -- 1148 0 --
NWT7  instrukcja monta?u analizatora obwodw Konstrukcja i uruchomienie NWT7
Windows i Hamradio
osc 251 05.12.06 2.51 663 0 --
osc 251
sinewave 05.12.06 3.0 693 0 --
sinewave
ztime 05.12.06 1.0 682 0 --
ztime
PCB123installer 10.12.06 -- 742 0 --
PCB123installer
Test Monitora - Ekranu 23.10.07 -- 632 0 --
Test Monitora - Ekranu
Filtr DSP w komputerze 23.10.07 1.11E 712 0 --
Filtr DSP w komputerze
Zdjęcia OT51
Zjazd założycielski Staropolskiego Oddziału Terenowego (7MB) 19.04.10 -- 488 0 --
Zjazd założycielski Staropolskiego Oddziału Terenowego (7MB) Zdjęcie grupowe by SQ7BCH - większej rozdzielczości, ale nie największej.
Zdjęcie ze zjazdu założycielskiego OT51 (21MB) 22.04.10 -- 489 0 --
Zdjęcie ze zjazdu założycielskiego OT51 (21MB) Nie posiadamy już większego pliku ;) Ten jest największy.
Statystyka Łącznie plików: 123
Łączna liczba pobrań: 73047
Najpopularniejszy plik: IC-E880 Instrukcja obsługi_pl [ 1858 ]
Najnowszy plik: Proste nadajniki amatorskie 2/2 (TOM57) [ 251 ]
Przetłumacz stronę

Nasze położenie geograficzne
51°3′ 45″ N 20°52′ 30″ E

PGA:SQ05-loc:KO01KB

                 
Logowanie
Znak Krótkofalarski

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 30
· Najnowszy użytkownik: HF7ST
Mapa burzowa Polski
Mapa burzowa Polski
Losowa fotografia
Najnowsze video
Propagacja
Current Solar Activity:
Solar X-Rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status

© by N3KL.org

Propagation Monitor:
2m Aurora:
Status
2m Sporadic-E in EU:
Status
2m Sporadic-E in NA:
Status

© by GoodDX.net

Tropo Europa
Solar-Terrestrial Data
Wygenerowano w sekund: 0.13 - 87 zapytań MySQL 2,654,992 unikalne wizyty