Styczeń 18 2022 00:10:53
Nawigacja
Suchedniów Team
SQ7BQO - Paweł
SP7VUG - Robert
SQ7PH - Magda
SP7CMS - Jacek
SP7EWD - Jerzy
SP7GHD - Bogusław
SP7VUN - Wiesław
SP7WQZ - Zdzisław
SQ7BQL - Tomek
SQ7TBA-Alojzy ex.SP7CEZ
SP8DXZ-Tadeusz ex.SP7DXZ

SP9DYA-Marek ex.SP7DYA

SQ7ECV - Robert-nieaktywny
SP7VTW-Janusz-nieaktywny
SP7WQD-Janusz-nieaktywny
SQ7FPS - Tomek-silent key
SQ7ECU - Zbyszek-silent key
SQ7LQF - Mirek-silent key
SQ7KI - Andrzej-silent key
SQ7BQJ-Jacek-silent key
SP7JSK-Krzysztof-silent key
SP7OMD - Marek-silent key
Ślady userów strony na: aprs.tomul.net
- ost. 12 godzin
SQ7BQO/m
SP7VUG/m
SQ5DCP/m
SQ7BCZ/m
SQ7DUF/m
SP7PA/m-ex.SQ7WPA/m
Ostatnie artykuły
· Gdy skrzynka antenow...
· Z archiwum SP7GHD
· Pingwinek jest nam p...
· Prosty schemat gener...
· Jak poprawnie zamont...
IP
IP'
Świat Radio Marzec 2021


Wspieramy

Rotator Bannerów
Przemiennik SR5RA
Nawigacja
Artykuły » Anteny » QQ Elka SP7AID - "wersja aluminiowa". Krtki opis dwuelementowej, 5-cio pasmowej anteny QQ na KF
QQ Elka SP7AID - "wersja aluminiowa". Krtki opis dwuelementowej, 5-cio pasmowej anteny QQ na KF


Niniejszym przedstawiam krtki opis anteny CQ. ktr? wykona?em w 2001 roku i na ktrej nawi?zuj? ??czno?ci do dnia dzisiejszego. Materia?y ktrymi dysponuje s? materia?ami roboczymi ktre mi pozosta?y i mog? okaza? si? niewystarczaj?ce. Jednak na ka?de pytanie zwi?zane z ta anten? odpowiem przy pomocy radia lub E-maila.

Najwa?niejszym elementem tej anteny jest krzy?ak do ktrego mocuje si? tyczki no?ne. Antena nie posiada boomu i wszystkie tyczki wychodz? z jednego punktu Wykona?em go z dwch blach o wymiarach 160x160 mm i grubo?ci 10mm. Do blach tych s? przyspawane rurki o ?rednicy wewn?trznej Ø 32 mm i grubo?ci ?cianki 3,6mm. Rurki te musz? by? przyci?te pod k?tem 25º od strony spawania blach. K?t ten gwarantuje prawid?owe rozwarcie ramion tyczek no?nych co jest bardzo istotne podczas monta?u ramek poszczeglnych pasm anteny. Po symetrycznym u?o?eniu rurek na blasze powstaje pomi?dzy nimi k?t przestrzenny 79º. Do dok?adnego u?o?enia ramek wykona?em szablon z blachy gr.1mm. Przed spawaniem rurek do blach najpierw przykr?ci?em je przy pomocy ?rub M6 celem lepszego dopasowania ich i u?o?enia do wspomnianego k?ta.
Po przyspawaniu rurek do blach ?ruby usun??em. Pomi?dzy tak wykonane dwie po?wki krzy?aka w?o?y?em
o? z pr?ta stalowego Ø 30x300 obustronnie frezowanego z jednej strony na d?ugo?ci 160 mm i skr?ci?em je ?rubami M10 .
Po drugiej stronie pr?ta osadzi?em po odpowiednim podtoczeniu 2 ?o?yska toczne oraz jedn? cz??? sprz?g?a elastycznego, przy pomocy ktrego krzy?ak jest po??czony z obrotem z ?yrardowa.
To jest pierwszy etap wykonania anteny.

Nast?pnie nale?y przygotowa? tyczki no?ne- dural, bambus, w?kno szklane itp. W moim przypadku tyczki wykona?em z rurek duralowych o ?r. Ø 30, Ø25, i Ø20. Ka?da tyczka sk?ada si? z dwch odcinkw rury Ø 30x1000, jednego odcinka rury Ø 25x1230 i jednego odcinka rury Ø 20x1000 oraz 3-ch ??cznikw po 10 mm co daje w sumie d?ugo?? 4260 mm. S? one u?o?one teleskopowo i najgrubsza rurka jest od strony krzy?aka.
Poszczeglne odcinki rur po??czy?em ??cznikami wykonanymi z tekstolitu. Odleg?o?ci pomi?dzy rurkami wynosz? 10mm. Ko?ce rurek Ø 20 za?lepi?em korkami zaklejonymi silikonem. Dla pasma 28 i 24 u?y?em drutu miedzianego nawojowego o ?rednicy Ø 3,2mm, dla pasma 21, 18, i 14 u?y?em drutu Ø 1,7 mm. . W miejscu mocowania ramek do tyczek wykona?em oczka o ?rednicy 10mm . Mocowanie do tyczek wykona?em przy pomocy linki ?eglarskiej Ø 6mm oraz w?z?a ?eglarskiego- wiblinki. Jest to w?ze? samozaciskaj?cy si?. Mo?na to wykona? innymi sposobami a przy tyczkach z bambusa lub innych materia?w ca?kiem upro?ci wykonanie. Miejsca mocowania ramek do tyczek s? podane orientacyjnie w tabelce. Przy mocowaniu ramek reflektora odleg?o?ci te s? nieco wi?ksze..

Zasilanie ramek jest zrealizowane przy pomocy transformatora gamma dla ka?dego pasma. Robi?em to wszystko dobieraj?c odleg?o?ci i pojemno?ci do?wiadczalnie. Kondensatory wykonane s? z kabla 50 ohm.
Nie b?d? opisywa? transformatora gamma bo jest opisany w ka?dej ksi??ce o antenach i innych. Po??czenie nadajnika z anten? zrobione jest jednym kablem 50 omowym do miejsca zamocowanego na krzy?aku przeka?nika, od ktrego id? dwa krtkie kable, jeden do zasilania pasma 14.21 i 28, drugi do zasilania pasma 12 i 18 MHz. Przeka?nik 50 om pochodzi z demobilu wojskowego. Ca?o?? jest umieszczona na kratownicy 13m. My?l? ?e to wszystko odno?nie wykonania anteny . Je?eli co? pomin??em to wyja?ni? przez radio lub E-mailem

Antena ta pracuje u mnie przez 5 lat i parametry si? nie zmieni?y. Jest to mj trzeci C.Quad przy czym pierwszy by? trzy pasmowy na tyczkach bambusowych i mia? nieco inne wymiary.
Antena wygl?da monstrualnie, ale nie nale?y si? tego przestraszy? przy budowie tej anteny, gdy? nie jest to takie trudne, a efekty s? niewsp?mierne.Podstawowe wymiary anteny;

My?l? ?e to by by?o wszystko.

Do us?yszenia i powodzenia przy wykonaniu tego monstrum.

Galeria anteny w/g SP7AID


73! de Elek. SP7AID
Przetłumacz stronę

Nasze położenie geograficzne
51°3′ 45″ N 20°52′ 30″ E

PGA:SQ05-loc:KO01KB

                 
Logowanie
Znak Krótkofalarski

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 30
· Najnowszy użytkownik: HF7ST
Mapa burzowa Polski
Mapa burzowa Polski
Losowa fotografia
Najnowsze video
Propagacja
Current Solar Activity:
Solar X-Rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status

© by N3KL.org

Propagation Monitor:
2m Aurora:
Status
2m Sporadic-E in EU:
Status
2m Sporadic-E in NA:
Status

© by GoodDX.net

Tropo Europa
Solar-Terrestrial Data
Wygenerowano w sekund: 0.13 - 27 zapytań MySQL 2,778,319 unikalne wizyty